Hasîb Karamam Hazretleri

Amasya

(h.902 / m.1496)

Seyyid Yahya-i Şirvanî Hazretleri'nin halifelerinden üstün seviyeli bir zattır.           902 (m. 1496) yılında Amasya'da vefat etmiştir. Halvetiyye tarikatı şeyhlerindendir.

Eserleri:

Etvâr-ı Seb'a (manzumdur).

Kütâbü' n-Nasâyih.

Yüce Allah sırrını takdis buyursun.