Hasan Dede Hazretleri

Nevşehir

(d.? / ö?)

Anadolu'da yetişen velilerdendir. On sekizinci asırda Nevşehir'de yaşa­mıştır. Türbesi, Nevşehir'de halen ziyaret yeridir. Halk arasında meşhur olup, Hasan Baba ve Hasan Emmi diye de tanınır. Menkıbeleri halk arasında çok yaygın olup, bazıları şöyle anlatılmaktadır. "Bir gün dostlarından biri vefat etmek üzere iken başında bulunup ona dua etmişti. Hasta son anlarını yaşadığı sırada armut istemişti. Mevsim kıştı. Dışarıda şiddetli tipi vardı. O mevsimde armut bulmak mümkün değildi. Has­tanın başında bulunan yakınları ne yapacaklarını şaşırarak, Hasan Dede Haz-retlerinin yüzüne bakışıp: "Bize yardımcı ol, ne yapalım, hastanın bu arzusunu yerine getiremeye­ceğiz" dediler. Hasan Dede çaresiz kalan ve çok üzülen bu insanlara: "Üzülmeyiniz, buluruz. Allahü Teala bir imkân hâsıl eder. Biraz bekleyin" diyerek dışarı çıktı. Kısa bir zaman sonra elinde bir armut dalı ile içeri girdi. Armut dalı üzerine yemyeşil yapraklar ve üzerinde olgunlaşmış sapsarı armut­lar vardı. Hastanın başında bulunanlar bu hali görünce, bu işin, Hasan Dede Hazretleri'nin bir kerameti olduğunu anladılar. Ona olan derin muhabbetleri ve onun gösterdiği yakın ilgi hepsini ağlattı. Armuttan yedirip hastanın gönlünü hoş ettiler. Hasta da kısa bir süre sonra vefat etti." Hasan Dede Hazretleri'nin kabri üzerinde bulunan tek kubbeli türbe on sekizinci asırda yapılmıştır. Türbenin çevresi bir dinlenme parkı haline getiril­miş ve ağaçlandırılmıştır.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.