Abdal Mehmed

Bursa

(d.? / ö.?)

Bu zat, XV. yüzyılda yaşamış bir velidir. Emir Sultan Hazretleri ile soh­bet ettiği belirtilir. Eşrefoğlu Rumî Hazretleri'nin, Abdal Mehmed'in feyiz ve himmetiyle evliyalık mertebesine ulaştığı söylenmektedir. Bursa'da, II. Murat tarafından Abdal Mehmed adına yaptırılmış olan ca­mi, çeşme ve türbesi günümüze kadar ulaşmıştır.