BABA HAYDAR SEMERKANDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1550)

Anadolu'nun manevî zenginliği olan velilerdendir. Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri'nin halifeleri arasında yer almaktadır. On altıncı yüzyılda yaşamıştır. Baba Haydar Semerkandî diye tanınmıştır. Doğum tarihi ve hal tercümesi hak­kında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Baba Haydar Hazretleri, çocukluğundan itibaren memleketinde, Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri'nin derslerinde yetişti. Sonra Mekke-i Mükerreme'ye gitti. Uzun süre orada mücavir olarak kaldı. Daha sonra İstan­bul'a döndü. İstanbul'da Eyüp Sultan civarında kaldı. Birçok güzel hallerin kendisinde toplandığı bir Allah dostuydu. 957 (m.1550) yılının bir sonbahar günü sabaha karşı Baba Haydar Haz­retleri vefat etti. Mahalle halkı ona son görevlerini yapmak için birbirleriyle ya­rıştılar. Yaktıkları ateş bir türlü su kazanını ısıtmıyordu. Ne kadar odun yaktılar ise fayda vermedi. Baba Haydar Hazretleri’nin vefatını duyan Sultan da büyük üzüntü içinde mescide girdi. Durumu Sultan'a anlattılar. Sultan: "Baba Haydar Hazretleri'nin kulübesinin üzerindeki ağaç dallarından kazanın altına koyun" diye emir verdi. Hemen kulübenin üzerindeki ağaç dallarından kırıp kazanın altına koy­dular. O anda su ısınmaya başladı. Gasil işlemi tamamladıktan sonra, öğle na­mazını takiben kılınan cenaze namazından sonra, kulübesinin olduğu yere def­nedildi.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.