HÂKİM ÇELEBİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1566)

Asıl adı Mehmed b.Şeydi Ahmed'dir. İznik'te doğdu. Doğum tarihî tes­pit edilemedi. Çivizâde adıyla bilinen büyük âlimden ilim tahsil etti. Emir Ahmed Buharî Hazretleri'nin dergâhında Mahmud ve Lamiî Çelebiler'in ders­lerinde bulunup, tasavvuf yolunda ilerlemeler kaydetti. Ayrıca Hakîm İsa Çelebi Hazretleri'nden Tıp ilmini öğrendi. Hâkim Çe­lebi adıyla meşhur oldu. Bu sahada da insanlara faydalı olmak için gayret gös­terdi. Daha sonra Bursa'ya yerleşip kendi adını taşıyan tekkede halka ve tale­belerine İslamiyet’in emir ve yasaklarını anlattı. 1566 yılında İstanbul’da vefat etti. Kabri, Ebü'l-Vefa Türbesi'nin giri­şinde sağ taraftadır.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.