TUZ BABA HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.?)

Bu zatın, Fatih Sultan Mehmed Han'ın Tuzcubaşısı olduğu söylenir. Adı Halid Efendi'dir. İstanbul'un fethi sırasında çekilen muhtelif sıkıntılardan biri de tuz sıkıntısıdır. Kuşatma uzadıkça tuz stokları da azalmaktadır. Tuz tükenirse, yemekle­rin yapılması güçleşecektir. Bu konunun yetkililerce tartışıldığı sırada: "Ağalar! İstediğiniz tuzu ben size bulabilirim. Hem de en kısa zamanda!" diye bir ses duyulur. Herkes sesin geldiği tarafa bakar. Aynı ses yine gürler: "Ben ordunun ihtiyacı olan tuzu bulurum” Fakat orada bulunanlar, bu yağız delikanlının ne demek istediğini pek anlayamadılar. Çünkü "Nereden ve nasıl temin edecek?" sorusuna cevap bula­madılar. Delikanlı yine: "Hele siz bana izin verin, gerisini düşünmeyin" dedi. Yetkililer, bu gencin kendinden çok emin olduğunu anladıkları için, ge­rekli izni verdiler. Ancak içlerinden biri: "İzni verdik, fakat tuzu hemen nasıl bulacaksın? Bunu çok merak ediyo­ruz." diye sordu. Delikanlı: "Siz bana irice bir taş havan buldurun, gerisini bana bırakın" diye cevap verdi. Hemen büyükçe bir havan bulup getirdiler. Bir çadırın orta yerine koy­dular. Delikanlı havanın kenarına yaklaştı, kendisini merakla bekleyenlerin gözleri önünde, yerden avuç avuç toprak alıp, havana doldurdu. Sonra da tok­makla topraklan karıştırmaya başladı. Çevrede bekleşenler, Yeniçerinin tok­mağı her vuruşta, toprağın renginin değişmekte olduğunu gördüler. Havana doldurulan topraklar tuz olmuştu. Fatih Sultan Mehmed Han, Fetih Ordusu'ndaki bu Yeniçerinin gösterdiği kerameti daha o gün duymuş, hemen huzuruna çağırmıştır. Yeniçeriye: "Senin adın nedir?" diye sordu. Adının Halid olduğunu öğrendi. Yerin­den kalkıp, sırtını sıvazladı. İkram ve iltifattan sonra Tuz Baba Halid'e: "Var git işinin başına. Eğer fetih müyesser olursa, bundan sonra bilmiş ol ki, sarayın Tuzcubaşısı sen olacaksın" diye emretti. Fatih Sultan Mehmed Han Hazretleri, Fetih'ten sonra, Halid Efendi'yi unutmadı, onu hizmetine aldı ve Tuz Baba ömrünün sonuna kadar Tuzcubaşılık görevinde kaldı. Fatih Hazretleri, Tuz Baba'yı Fetih sonunda saraya aldıysa da bundan sı­kılan Tuz Baba, kendisinden izin alıp, serbest yaşamak üzere Beşiktaş'a geldi. Şimdiki camisinin ve türbesinin bulunduğu yere yerleşti. Bundan sonraki gün­lerini ibadet ve zikirle geçirdi. Beşiktaşlılar, Tuz Baba Hazretleri'nin manevî koruması altında bulun­duklarına inanırlar. Vefatından sonra da birçok kerametleri görülen Tuz Baba Hazretleri'nin defni sırasında da bir takım olaylar olmuş, sonunda şimdiki kabrinin bulunduğu yere defni sağlanmıştır.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.