Şeyh Saçaklı Hazretleri

Gaziantep

(d.? / ö.1732)

Gaziantep velilerindendir. Adı, Ebu Bekir olup, babasının adı Mehmed'dir. Maraş'ta doğdu. Doğum tarihi belli değildir. İlk tahsilini Maraş'ta yaptı. Daha sonra Tıbyan Tefsiri müellifi Mehmed ve Darendeli Hamza Efendiler'in derslerine devam etti. Şeyh Abdülgani Nablusî'den Hadis, Tefsir ve Tasavvuf dersleri aldı. Hem icazet, hem de hilafet alarak memleketi­ne döndü ve irşad faaliyetlerine başladı. Talebelerinden biri, derslerine Hızır Aleyhisselam’ın da katıldığını söy­lemesi üzerine, buna inanmadığını, çünkü gelse kendisinin de görmüş olacağını söyledi. Hızır Aleyhisselam’ın, Saçaklı Şeyh'in gönlünde dünya sevgisi bulun­duğu için görünmediğini söylemesi üzerine, talebe bunu aynen kendisine ak­tardı. O da kendisini tamamen ilme ve ibadete verip kısa zamanda gönlünden dünya sevgisini çıkardı. Ondan sonra kendisi de Hızır Aleyhisselam ile sık sık görüşür oldu. Bu eser Ayasofya Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. Başına sardığı sarığın saçaklarını sarkıttığından dolayı kendisine "Saçak­lı" diye söylenildi. Devrinde Maraş Müftülüğü teklif edilmesine rağmen bunu kabul etmedi, insanlara karışmaktan korktuğunu, vebal altında kalmaktan çe­kindiğini söyledi. Şeyh Saçaklı Ebu Bekir Hazretleri, Maraş ile Antep arasında bir yolculu­ğu sırasında 1145 (m.1732) yılında vefat etti. Her iki şehir arasında cenaze­sinin kendi şehirlerine defnedilmesi hususunda görüş ayrılığı çıktı. Mesa­fenin Antep'e yakınlığı dolayısıyla orada defnedildi. Türbesi, günümüzde evler arasında kalmıştır. İbadethanesi olarak bilinen yer, Aynî Bedreddin cad­desi, 29 numaralı evin içinde bulunmaktadır.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.