BEHÇET ALİ EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.?)

Nakşibendî şeyhlerinden ve Mevlana evladından Bursalı Emin Efendi'nin halifelerinden arif bir zat olup, Konyalı'dır. "Göçtü davetine didara Ce­nabı Behçet" mısrasının delalet ettiği hicri 1238 yılında vefat ederek şeyhlik makamında bulundukları Üsküdar'da Selimiye dergâhına defnedilmiştir. Nakşibendiyye süluküne dair "Risâle-i Ubudiyye-i Nakşibendiyye" adın­da basılmış bir risalesiyle, basılmamış "Behçetü’s-Sülûk", "Divançe", "Hadîkatü'l-Ebdâl" gibi eserleri vardır.