Hacı Veyiszâde Mustafa Efendi Hazretleri

Konya

(d.1888 / ö.1960)

Konya'da yetişen âlim ve velilerdendir. Adı Mustafa, babasının adı Veyis'tir. Konya'nın Yarma bucağına bağlı Şatır köyünde dünyaya geldi. Ba­basından ilim tahsiline başlayan Mustafa Efendi, kısa sürede yüksek ilmî sevi­yelere ulaştı. Bu arada Osmanlı son dönemi papazları ile münazarada bulunmak üzere İngilizce öğrendi. Papazlara İslamiyet'in hak din olduğunu İngilizce olarak delilleriyle ispat etti. Derin ilmi yanında keramet sahibi bir zat olan Mustafa Efendi, uzun süre Konya medreselerinde müderris olarak görev yaptı. Medreselerin kaldırılma­sından sonra da Piri Mehmed Paşa Camii'nde imanı hatiplik yapmaya başladı. Kurulmasında büyük emeği bulunan Konya İmam Hatip Lisesi'nde yedi yıl öğrencilere ders verdi. Kendisine yüksek makamlar verilmek istendiğinde: "Ben, İslam'ın alelade bir hizmetkârıyım. Allahü Teala beni bu hizmetten ayırmasın" dedi. Mustafa Efendi abid ve zâhid bir kimse olup, namaza âşık denecek kadar düşkündü. Fakir fukara ile ilgilenir, yoksulların yardımına koşar, talebeleri ile yaptığı sohbetlerinde onları daha çok ibadet ve dürüstlüğe teşvik ederdi. Hacı Veyiszâde ömrünün sonuna doğru şeker hastalığına yakalandı. Durmadan çalışmalarını sürdürdüğü için zamanla zayıf düştü. 5 Şubat 1960 yılı cuma günü Hakk'ın rahmetine kavuştu. Kapı Camii'nde kılman cenaze na­mazından sonra Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kabri halen ziyaret edilmektedir.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek, feyzinden sevenlerini müstefid eylesin.