Acepşir Efendi Hazretleri

Tokat

(d.? / ö.?)

Hakkında yeterli bilgi bulunmayan Acepşir Efendi Hazretleri, Tokat'ta medfun bulunmaktadır. On dördüncü yüzyılın başlarında yaşadığı anlaşılmak­tadır. İlhanlıların büyük hükümdarı Ebu Said Bahadır Han'ın 1318 yılında, bu zat adına cami yaptırmasından anlaşıldığına göre, Acepşir Efendi Hazretleri'nin, devrin meşhur velilerinden olduğu sanılmaktadır. "Özellikle başağrısını çekenler tarafından ziyaret edilmekte ve Acepşir Efendi Hazretleri'nin himmeti bereketiyle şifa bulmaktadırlar. Asıl türbe yıkılmıştır. Kitabede, 1317 de Moğol beylerinden Mehmed oğlu Ebu Said zamanında yapılmış olduğu da görülmektedir. Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.