Hacı Osman Nuri Kepenek Efendi Hazretleri

Denizli

(d.1903 / ö.1981)

Bu zat, 1903 yılında Denizli'de doğdu. Zahir ilimlerim usulüne göre tah­sil ettikten sonra bir süre baba mesleği olan dericilik ve ticaretle meşgul oldu. Musa Mahallesi camiinde imam hatiplik görevinde bulundu. Bu sırada bölgede bulunan tasavvuf âlimlerinden de yararlanmayı ihmal etmedi. Bir müddet soma bölgeye gelen Seyyid Muhammed Hafid Arvasî Hazretleri'nden uzun süre dersler alarak tasavvuf yolunda yükseldi. Ona bağlılıkta kusur etmemeye gay­ret gösterdi. Bir müddet sonra mürşidinin kızıyla evlenip, ona damat olma şere­fine ulaştı. Seyyid Muhammed Hafid Arvasî Hazretleri kendisine hilafet verdi ve in­sanların irşadı ile görevlendirdi. Hayatının sonuna kadar dükkânında ve evinde ziyaretine gelenlere İslam'ı tebliğ etti ve taliplerinin gönüllerine feyiz saçtı. Çevresinde büyük bir cemaat oluştu. Osman Nuri Efendi Hazretleri 1981 yılında bir süre dinlenmek üzere git­tiği Bursa'da Hakk'ın rahmetine kavuştu. Naaşı, sevenleri ve yakınları tara­fından Denizli'ye getirilerek asrî mezarlıktaki türbesine defnedildi. Türbesi sevenleri tarafından çokça ziyaret edilmektedir.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.