MAHRUK EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1597)

İstanbul'da bulunan büyük velilerdendir. Adı Abdüllatiftir. Mahrukî de denilmiştir. İstanbul'da dünyaya geldi. Doğum tarihi kesin olarak bilinme­mektedir. 1006 (m.1597) yılında yüz yaşını geçmiş olarak vefat etti. Şeyh Vefa Hazretleri'nin yakınına defnedildi. Tahsilini yine İstanbul'da tamamladı. Halvetilere mahsus olan Vefazâde Dergâhı’nın pirlerinden oldu. Mürşidlik silsilesi Seyyid Bürhaneddin, Nasih Efendi, Tacüddin Karamanı yoluyla devam edip. Şihabüddin Ömer Sühreverdi Hazretleri'ne ulaşır. Uzun yıllar İstanbul'da irşad hizmetleriyle meşgul oldu. Sonra Şam'a gidip, orada Emeviyye Camii'nde vaaz ve irşadla meşgul oldu. Sonra yine İstan­bul'a dönüp Vefa'daki dergâhında irşad hizmetlerine devanı etti. Güzel halleriyle meşhur oldu. Birçok kerameti görüldü. Her zaman gözü yaşlı ve hüzünlü idi. Son zamanlarında şöyle dua ederdi: "Allah’ım! Beni cehenneminde yakma. Dünyada yak. Ahirette merhamet eyle." Duası kabul olmuş olacak ki, bir gece tennur (tandır) kenarında yatarken, üzerine ateş düştü, çok yaşlı olması nedeniyle bunu def edemedi ve mübarek vücudu yanarak yaralandı. Ertesi günü de vefat etti.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.