Sarıahmedzâde el-Hac Mehmet Efendi Hazretleri

Amasya

On sekizinci ve on dokuzuncu yüzyıllarda Anadolu'da yaşayan, ilim ve gönül ehli zatlardandır. Doğum ve vefat tarihleri belli değildir. Amasyalı olup, Sarı Ahmedzâde diye meşhur olmuştur. Amasya'da vefat etti. Zamanının ilimlerini tahsil ettikten sonra İstanbul'a gelip kemal derece­sine ulaştı. İcazet alarak müderris oldu. Müderris olarak Kastamonu'ya gönde­rildi ve orada ders okuttu. Daha sonra bu görevini oğluna bırakıp, Amasya'ya döndü. Tasavvufî bir hayat yaşayarak evinde ibadet ve riyazetle meşgul oldu. Her hususta örnek bir zattı. Mehmed Efendi sık sık Peygamber Efendimiz'i rüyasında görürdü. Hay­vanların ve cansız varlıkların, adını zikrettiklerini işitirdi. Kendisine herhangi bir şey sorulduğunda hemen cevap vermez, önce istihare ederdi. Onların sordukları hususu ya istiharede açık bir şekilde görür veya o mesele ile ilgili bir ayet-i kerime okuyarak müşküllerini hallederdi. Ömür boyu ilim öğrenmiş ve öğretmiş olan Sarı Ahmedzâde el-Hac Mehmed Efendi, memleketi olan Amasya'da vefat etti.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.