ALİ BİN ŞABAN AKSARAYİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1699)

Faziletli bir şeyhti. Hayatını İstanbul'da vaaz ve irşadla geçirdi. 1111 (m.1699) yılında vefat etti. Topkapı dışında, Kadızâde Mehmed Efendi'nin kabri yakınlarında defnedildi.

Eserleri:

Şerh ü Hikmeti'l-Ayn,

Tefsîr-u Kavlihî Teâlâ

Şemsiye Tercümesii Haşiye Âlâ Kavl-i Ahmed li’l-Hayâli'l-Fenârî.