MEVLANA SEYYİD İBRAHİM EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1528)

On beşinci ve on altıncı asırlarda Anadolu'da yetişen İslam âlimlerinden ve evliyanın büyüklerindendir. Adı Mevlana Seyyid İbrahim b. Muhammed b. Hüseyin b. Ali el-Horasanî olup, Mevlana Seyyid İbrahim olarak tanınır. Ayrı­ca Emir Efendi diye de bilinmektedir. Babası, Horasan diyarından gelen Sadrüddin Muhammed adında bir zat olup, Anadolu'ya gelerek Amasya yakınında bulunan Yenice adındaki köyde yerleşmiştir. İbrahim Efendi bu köyde doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. İlk tahsilini babasından öğrenen Seyyid İbrahim Efendi, daha sonra ilim tahsil etmek için Bursa'ya gitti. Devrin büyük âlimlerinden tahsilini tamamladı. Merzifon, Karahisar ve diğer bazı şehirlerde müderrislik yaptıktan sonra Amasya'da Sultan Bayezıd Medresesi'nde müderris oldu. Kardeşleri Hüseyin ve Abdullah Efendiler de müderris idiler. Yavuz Sultan Selim Han, İstanbul'da Ebu Eyyub-i Ensarî Hazretleri'nin türbesinin yakınında bir ev satın alıp, Seyyid İbrahim Efendi'ye hediye etmiş­tir. O da emekliliğinden sonra İstanbul'a gelerek bu eve yerleşti ve vefatına ka­dar bu evde kaldı. Devamlı olarak ibadet ve taat ile meşgul olmayı, başka hiçbir şeyle ilgilenmemeyi tercih etti. Bundan dolayı hiç evlenmedi. 935 (m.1528) yılında ve­fat etti. O sırada doksan yaşını geçmişti. Cenazesi Eyüp Sultan Camii'nde kılınıp, yakın bir yere defnedilmiştir.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.