Tokatlı Hayreddin Efendi Hazretleri

Bursa

(d.? / ö.1608)

Bursa'nın manevî zenginliğini meydana getiren velilerden, Babası To­katlı olup Edirne'de evlendi. Hayreddin Efendi Hazretleri Edirne'de doğmuş­tur. 1017 (m.1608) yılında Bursa'da vefat etti. Ahmed Paşa Fenari Camii ya­nında defnedildi. Edirne'de bir müddet ilim tahsil ettikten sonra Bursa'ya gitti. Bursa'da, Muradiye Medresesi'nde muid (Asistan) müderris yardımcılığı yaptı. Kasta­monulu Şeyh Şaban Efendi Hazretleri'nin halifelerinden Şeyh Osman Efendi'ye intisap etti. Bundan sonra tasavvufta da yetişmeye başladı. Sonra Halvetiyye tarikatının büyük velilerinden Yiğitbaşı Ahmed Efendi'nin halifelerinden Karamam Efendi Hazretleri'nden icazetini alarak halifesi oldu. Bursa'da, Muradiye mahallesinde, Bahridede Zaviyesi yakınında ikamet ederek, ibadet ve taatle meşgul oldu. Bu sırada İnegöl'de bulunan Kasım Efen­di Hazretleri’nin sohbetlerine de devam edip bu zattan da ayrıca hilafet aldı. Bundan sonra Bursa'da, Ahmed Paşa Fenarî Camisi yanında bulunan zaviyede uzun süre insanlara rehberlik edip, onlara İslamiyet’i ve tasavvuf edeplerini öğ­retti. Bu hizmette iken vefat etti. Zaviye yakınında, Hoca Hasan mahallesinde imam ve Cami-i Kebir'de de vaiz olup, takvasıyla meşhur ve salih bir zat olan Şeyh Abdülkadir Efendi şöyle anlatmıştır: "Hayreddin Efendi vefat edince, cenazesi zaviyesinden alınıp Cami-i Kebir'e götürülürken, ben onu cemaatin arkasından elinde bastonuyla kendi cena­zesini takip ederken gördüm."

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek eylesin.