Abdurrahman Çelebi Hazretleri

Amasya

Bu zat, Şeyh Zekeriyya Efendi'nin halifesidir. Pir İlyas Hazretleri'nin de kızından torunudur. Bu sebepten dolayı kendisine "Pir-zade" derlerdi. Babası, Mevlana Hüsameddin Efendi adında bir zat idi. Bundan dolayı şiirlerinde "Hüsamî" mahlasını kullanmıştır. Aslen Gümüş kasabasından olduklarından "Gümüşlüoğlu" diye de meş­hur olmuştur. Âşık meşrepli bir zat idi. Devrinde eşsiz bir rüya yorumcusu idi. Sema yaparak zikretmeyi çok severdi. Kabri, Amasya'da, Süvadiye mahallesinde, Yakup Paşa zaviyesinde bu­lunmaktadır.