HÜSEYİN EFENDİ HAZRETLERİ (HACI EVHAD ŞEYHİ)

İstanbul

(d.? / ö.1693)

Safranbolu köylerinden âlim ve mücahid bir zat olup, Abdülehad Nuri Efendi Hazretleri’nden halifelik almıştır. İstanbul'da tahsilini tamamlayarak Süleymaniye vaizi olmuştur. 1105 (m.1693) yılında vefat etmiş, Merkezefendi Dergâhı dışındaki kabristanda defnolunmuştur. Eserleri:

Mecmuatü't-Tefsir,

Risâle-i Devraniyye,

İzzî Şerhi,

Ferâiz (Türkçe). İlahilerden bir örnek aşağıdadır:

Derviş olan sâdık gerek,

O yolda hem sâdık gerek,

Terkeyleyip serkeşliği,

İsbat eder dervişliği,

İbat edüben mertliği

Hem kâmile talip gerek.