Said Şemid Efendi Hazretleri

Tokat

(d.? / ö.?)

Anadolu'nun manevî zenginliğini meydana getiren velilerdendir. İslamiyet'i yaymak için Horasan'dan Anadolu'ya gelen gazi dervişler­dendir. Bütün Anadolu bir baştan öbür başa bu gibi Allah dostları ile doludur. Kabri, Tokat ilinin Erbaa ilçesinin Koçak (Eksel) kasabasında olup, halen ziyarete açıktır. Yöre halkı feyiz ve tasarrufunun halen devam etmekte olduğunu bildir­mektedirler.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.