Alâeddin Uşşâkî Hazretleri

Uşak

(d.? / ö.?)

Uşşakiyye tarikatının kurucusu Hüsameddin Uşşâkî Hazretleri Uşak'a ilk geldiklerinde kendisini karşılayıp, daha sonra da ona mürid olmuş, kısa zaman­da yetişip yüksek makamlara erişmiştir. XV.yüzyılın son çeyreği ile XVI.yüzyılın ilk yansında yaşadığı sanılmaktadır. Türbesi, Uşak ilinin Kabaklar köyünde olup, halen ziyaret edilmektedir. Türbe kitabesinde 1595 tarihi yazılıdır. Türbe, köy camii içinde bir odadır. İçerisinde Şeyh Hazretleri'ne ve karısına ait iki kabir vardır. Alâeddin Uşşâkî Hazretleri, köyde "Fakir Dede" olarak anılmaktadır.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.