Pir Cemaleddin Abdürrahman-ı Sânî Hazretleri

Amasya

Amasya'da bulunan Allah dostlarındandır. Pir İlyas Hazretleri'nin torunu olan Küba evliyası Pir Hüsameddin-i Halveti Hazretleri'nin oğludur. Türbesi, Amasya'da, Çilehane Camii'nin içinde olup, yeri "Aşağı Pirler" diye bilinir. Türbesinin bulunduğu cami ve bu camiye açılan çilehane odaları, 1412 yılında Osmanlı emirlerinden Yakup Paşa tarafından yaptırılmıştır. Türbe, halen ziyaret yeridir.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.