Piri Baba Hazretleri

Amasya

Ahmed Yesevî Hazretlerimin Anadolu'ya İslamiyet’i yaymak için gön­derdiği altı halifesinden biridir. Piri Baba Hazretleri, Merzifon'a yerleşip, kurduğu zaviyede uzun yıllar İslamiyet’in emir ve yasaklarını anlatmıştır. Zaviyesinden günümüze sadece camisi kalmıştır. Türbesi de camisinin karşısında olup, halen yöre halkınca zi­yaret edilmektedir.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.