Pir Ali Efendi Hazretleri

Tekirdağ

(d.? / ö.1545)

Osmanlı âlim ve velilerindendir. Adı, Pir Ali b. Nasuh'tur. Tekirdağ ya­kınlarındaki Malkara'da doğdu. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. 952 (m.1545) yılında yine Malkara'da vefat etti. Görev yaptığı mektebin bahirinde defnedildi. Annesinin babası Emir Efendi, Cengiz askerlerinin İslam ülkelerini istilası üzerine İran'dan Anadolu'ya göç etmiş ve Tekirdağ yakınlarındaki Rodoscuk'ta bir yere yerleşmişti. O civarda İvaz Fakih köyü yakınında bir mağara kazıp, ibadet ve riyazetle meşgul oldu. O sırada Malkara kadısı olan Karpuz Yahya Efendi, bazı kerametlerini görünce, ona talebe oldu. Kızını da Emir Efendi'ye verdi. Emir Efendi'nin bu iffetli hanımından üç kızı oldu. Kız­lar büyüyüp tahsillerini tamamladıktan sonra her üçü de birer Mushaf-i Şerif yazdılar. Beldenin üç salih zatı ile bu kızlarını evlendirdi. Kızlarından birini, Ankara'dan gelip, Malkara'ya yerleşen Hoca Kamil'in oğlu Nasuh Halife ile evlendirdi. Emir Efendi'nin Nasuh Halife'ye verdiği kı­zından Pir Ali Efendi dünyaya geldi. Pir Ali Efendi, ilk tahsilini Malkara'da yaptı. Daha sonra Edirne'ye gidip tahsilini orada tamamladı. Bayezid-i Rumî Hazretleri'nin yanında sülukünu tamamlayıp halifesi oldu. Sonra da onun yerine postnişin oldu. Daha sonra Malkara'ya döndü ve Muhammediyye yazarı Yazıcızâde Muhammed Efen­di'nin torunu ile evlendi. İstanbul'da büyük pir İbrahim Gülşenî Hazretleri ile görüştü. Karşılıklı mana alış verişinde bulundular, Gülşenî Hazretleri Pir Ali Efendi'ye iltifatlarda bulundu. Sonra yine Malkara'ya döndü. Hayatının sonuna kadar ilim ve irşad faaliyetlerine devam elti

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.