Ahmed Hayrabolî Hazretleri

Tekirdağ

(d.? / ö.1545)

Bu zat, Hayraboluludur. 940 (m.1533) yılındaki Irakeyn seferi sırasında, Bayramiyye tarikatı şeyhlerinden Aksaraylı Pir Ali Efendi Hazretleri'ne intisap etmiş, tasavvuf eğitimini tamamladıktan sonra memleketine dönmüş ve on yedi sene Bayramiyye tarikatı halifeliğini sürdürmüş, 1545 yılında da vefat etmiştir. Rivayete göre çok fena huylu bir hanımı varmış. Sadece kocasına değil, misafirlerine de çok ağır sözler söylermiş. Şeyh Hazretleri de hu kadının yaptıklarına sabreder, ayrıca dostlarına: "Kusuruna bakmayın, o bize yıllarca hizmet etmiştir. O ısırgan dikeni gi­bi bizi nefsimizin ayıplarına karşı uyanık tutuyor" dermiş.