Mustafa Kuddisi Efendi Hazretleri

Tokat

(d.1820 / ö.1855)

Zile velilerindendir. 1820 yılında Zile'de doğdu. İlk tahsilinden sonra Müftüzâde Dergâhı şeyhlerinden Şems-i Aziz Hazretleri'nin derslerine katıldı. Efendisinin Halvetiyye tarikatı yolunda icazet alıp, halife olduktan sonra aynı dergâhta uzun yıllar görev yaptı. Taliplerine İslamiyet'i anlatıp, birbirinden de­ğerli talebeler yetiştirdi. 1855 yılında vefat eden Mustafa Kuddûsî Efendi Hazretleri'nin kab­ri, Zile'nin Kislik mahallesinde bulunan Müftüzâde Dergâhı’nın karşısın­daki bahçede bulunmaktadır.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.