MUHAMMED KAMİL EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1911)

İstanbul'da bulunan velilerdendir. Adı, Muhammed Kamil'dir. 1240 (m.1824) yılında Ayvacık'ta doğdu. 1330 (m.1911) yılında İstanbul'da öldü. Küçük Ayasofya bahçesinde Babüssaade Ağası Hacı Hüseyin Ağa Türbe­si'ne defnedildi. Kamil Efendi, tahsil çağına gelince, İstanbul'a gelerek Küçük Ayasofya Medresesi'ne gelerek yerleşti. Maddî ve manevî tahsilini değişik âlim ve veli­lerden alarak her iki yolda da kısa zamanda ilerleyip icazet ve hilafetini aldı. Tasavvufta kendisinden himmet aldığı Yakub Han Hazretleri memleketine dö­nüş kararı alınca Muhammed Kamil Efendi ile İzmir'e kadar birlikte geldiler. Mürşidi Yakup Han Hazretleri memleketi olan Hindistan'a dönerken Kamil Efendi de tekrar İstanbul'a döndü. Tekrar Küçük Ayasofya Medresesi'nde bir hücreye kapanan Muhammed Kamil Efendi, üç yıl boyunca kimseyle görüşmeyip riyazetlerine devam etti. Bu sırada 60 yaşına yaklaşmış bulunuyordu. Bu tarihten sonra Muhammed Kamil Efendi altı-yedi defa haccetti. Muhammed Kamil Efendi, çok namaz kılar ve çok oruç tutardı. Gece namazını, teheccüdü terk ettiği görülmedi. Evliya menkıbeleriyle ilgili eserleri çok okur, Muhyiddin-i Arabî Hazretleri'nin eserlerini yanından hiç ayırmazdı. Bazıları gibi taç hırka peşinde koşan ve kendilerine şeyh mürid, mürşid dedirten sahte tarikatçılarla görüşmez, onlar gibi tanınmak ve bilinmek iste­mezdi. Üç günde bir hatmederdi. Tasavvufta Kuşadalı İbrahim Efendi'nin yo­lunu takip ederdi.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.