DÜĞÜMLÜ BABA HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1866)

Düğümlü Hafız Mustafa Baba, Amasralı’dır. Allah'a âşık meczuplardan, keşif ve keramet sahibi bir zattır. İlk zamanlarında Laz Ahmed Paşa'nın imam­lığında bulunmuştur. Hacca gidişinden ve Nakşibendiyye'den hilafet aldıktan sonra, kendisini cezbe hali kapladığından, düğümlerle yapılmış elbise giyerdi. Her zaman eline geçen ipleri, sicimleri düğümleyip, sarığına, elbisesine bağladığı için İstanbul'da "Düğümlü Baba" adıyla ün salmıştır. Kabri, Sulta­nahmet Camii karşısındaki dergâhtadır. 1283 (m.1866) yılında, 83 yaşında bulunduğu sırada Allah'ın rahmetine kavuşmuştur.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.