HAKİKİZÂDE OSMAN EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1592)

Seyyid Nizam Hazretleri'nin halifelerinden arif bir zat olup İstanbulludur. "Şeyh Vâsıl" ve "Kelimetü't-Takvâ" terkiplerinin delaleti olan 1037 hicri yılında vefat ederek Eğrikapı içerisinde, Tekfur Sarayı yakının­da, kendi yaptırdığı dergaha defnedilmiştir. Tertip olunmuş bir Dîvan'ı vardır. İlahilerinden bir örnek aşağıdadır:

Bülbül'ü şûrîdeyim, gülden nasibim var benim,

Sanmanız beyhudeyim, gülden nasîbim var benim.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.