Tâcüddin İbrahim Karamânî Hazretleri

Bursa

(d.? / ö.1467)

Anadolu'da yetişen velilerindir. Adı, İbrahim bin Bahşî, lakabı Tâcüddin'dir. Doğum tarihi bilinmemektedir. 872 (m.1467) yılında Bursa'da vefat etti. Kabri, Zeyniler semtinde, hocası Abdüllatif Makdisî Hazretleri'nin yanındadır. Tâcüddin İbrahim Efendi, aslen Manavgat ilçesinin Demirciler köyündedir. Babası, Fakiri Bahşî diye meşhurdu. Tacüddin İbrahim, tahsilini Eğridir'de yaptı. Şeyhülislamın damadı, Pîri Halife Hazretleri'nden zamanın bilinmesi ge­reken ilimlerini öğrendi. Piri Halife, hocasının Konya'ya yerleştiğini duyunca, yanına Tacüddin İbrahim'i de alarak onu ziyarete gitti. Abdüllatif Makdisi'nin hizmet ve sohbetlerinde bulundu. Onun teveccühüne kavuştu. Piri Halife, tekrar Eğridir'e dönmek için mürşidinden izin isteyince, mür­şidi Abdüllatif Makdisî Hazretleri: "Molla Tâcüddin'i bizim yanımıza bırakınız" buyurdu. Piri Halife tek ba­şına Eğridir'e döndü. Sonra Abdüllatif Makdisî Hazretleri Bursa'ya gidip yer­leşti. Tâcüddin İbrahim de mürşidinden ayrılmadı. Onun hizmetinde bulundu. Dereceler kazanarak hilafet almaya hak kazandı. Abdüllatif Makdisî 866 (m.1461) yılında vefat edince, Tacüddin İbrahim Hazretleri, onun yerine geçti. Hoca Rüstem Kastamonî, oraya yeniden bir dergâh yaptırdı. Orası mamur bir yer oldu.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.