İsmail Efendi Hazretleri

Bolu

(d.? / ö.?)

Şeyh İsmail Efendi Hazretleri'nin Buhara'dan geldiği ve Ümmî Kemal Hazretleri'nin müridlerinden olduğu, yörede yapılan ilk İslam-Hıristiyan sa­vaşlarında şehid düştüğü söylenir. Bölgede türbesi bulunup da hakkında her­hangi bir bilgi bulunmayan zatlar için aynı şey söylenebilir. Bolu'nun Yığılca ilçesi Aydınyayla köyünde bulunan bu türbe, ahşap bir türbe olup, daha çok hanımların ziyaret ettiği ve aralarında ziyafet verdikleri bir yer olarak göze çarpar. Ziyaret günü olarak da Cuma günü tercih edilir.