Evliya Kasım Paşa Hazretleri

Edirne

(d.? / ö.?)

Fatih Sultan Mehmed ve II. Bayezid Han dönemi devlet adamlarından ve velilerindendir. Evliya Kasım Paşa Hazretleri'nin birçok kerameti söylenmekte olup, bir tanesi şöyledir: "Kasıp Paşa Hazretleri, Edirne'de Tunca Nehri kenarında yaptırdığı camiyi kurban bayramına yetiştirmeye çalışırken, II. Bayezid Han, bu veli ku­mandanına cemile (ikram) olsun diye, Yeni İmaret’ten aşçı Yahya Baba Haz­retleri'nin pişirdiği yemekleri, geniş bir sini ile cami çalışanlarına göndermiş. Kendisi de veli bir kimse olan Aşçı Yahya Baba'nın Tunca Nehri'ne bıraktığı sini akıntıya kapılıp gidivermiş. Evliya Kasım Paşa Camii su merdivenlerine gelince alınarak yemekler çalışanlara dağıtılmış. Yemekler yenilip dua edil­dikten sonra boş kaplar tekrar siniye konmuş ve yine Tunca Nehrine bırakılmış. Evliya Kasım Paşa Hazretleri'nin kerametiyle, sini akıntıya ters olarak, Edir­nelilerin gözleri önünde Yeni İmaret'e, aşçı Yahya Baba'ya ulaşırmış. Bu ve buna benzer rivayetler hâlâ ağızlarda dolaşır durur. Evliya Kasım Paşa Hazretleri'nin kabri de yaptırdığı caminin yanında bulunmaktadır.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.