ESRAR DEDE HAZRETLERİ

İstanbul

(d.1748 / ö.1796)

On sekizinci yüzyıl divan şairlerinden ve Mevlevî şeyhlerindendir. Asıl adı, Seyyid Mehmed'dir. 1162 (m.1748) yılında İstanbul, Sütlüce'de doğdu. 1211 (m.1796) yılında Galata Mevlevihanesi'nde vefat etti. Esrar Dede Hazretleri, Arapça ve Farsça'nın yanında Latince, Yunanca ve İtalyanca da biliyordu. Çok iyi bir öğrenim gördüğü anlaşılmaktadır. Bir ara yolu Galata Mevlevihanesi'ne düştü. O sırada dergâh şeyhi Şeyh Galib Haz­retleri idi. Düştüğü gibi de orada kaldı. Yetişti, kemale erdi ve haklı olarak Es­rar Dede diye anılmaya başladı. Esrar Dede ve mürşidi Şeyh Galib'in Osmanlı Sultanı III. Selim Han'a tam bir muhabbet ve bağlılıkları vardı. Bu durum, sultanın aleyhinde olanların onlar hakkında ileri geri konuşmalarına sebep oluyordu. Bunlara karşı Esrar Dede bir gazelinde:

Ne Süleyman, ne Selim'in kuluyuz,

Hazreti Rabb-i Rahîm'in kuluyuz,

Hüsrev-i âleme yok minnetimiz,

Öyle bir şâh-ı kerîmin kuluyuz,

diyerek çok güzel cevap vermiştir. Esrar Dede Hazretleri, Miraç gecesine tesadüf eden bir gecede, 1211 (m.1796) yılında Galata Mevlevîhanesinde vefat etti. Bu sırada henüz kırk do­kuz yaşında bulunuyordu.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.