Ahmed Mekkî Efendi Hazretleri

Ankara

Âlim, arif ve kâmil biri veli olan Mekkî Efendi Hazretleri, Abdülhakim Arvâsî Hazretleri’nin oğludur. 1894 yılında Van'ın Başkale kazasında doğdu. Medrese tahsilini bitirdikten sonra, ilim deryası olan muhterem babasın­dan zahir ilimlerinin inceliklerini öğrendi. Bunun dışında medrese tahsilini de yörenin medreselerinde tahsil etti. Bilinen dersleri tamamladığına dair icazet (diploma) aldı. Son derece edep ve tevazu ile halk arasında Hakk ile olurdu. Uzun yıllar Üsküdar ve Kadıköy müftülüklerinde bulundu. Sorulan suallere delil ve daya­nak bulmadan cevap vermeyen, dünyada pek az eşi bulunan sağlam fetva kay­nağı idi. Yüzlerce genci örnek teşkil edecek şekilde yetiştirdi. Çok edepli idi. Hu­zurunda bulunanlar, gösterdiği edep ve yakınlıktan utanırdı. İlim öğretmek için talebelerinin ayağına kendisi gider, tatlı diliyle okumak isteyenleri ikna eder, onlara bir şeyler öğretmek için çırpınırdı. Cumartesi ve Pazar günleri öğleden sonra Fatih Camii’nde vaaz ederdi. Bu vaazlarında, Beyzâvî Tetsiri'nin şerhleri ile birlikte, baştan sona kadar din­leyenlere anlatıp izah etti. Bu şekilde başlayıp bitirmek, babalarından sonra bir de kendisine nasip oldu. Arapça ve Farsçayı çok iyi bilirdi. Sevdiklerine yazdığı Arapça ve Farsça mektuplar pek fasih ve beliğdir. İstanbul-Kadıköy müftüsü iken, 1967 yılında vefat etti. Kabri, Edirnekapı kabristanında iken üç yıl sonra çevre yolu sebebiyle Ankara-Bağlum'a, babası­nın yanına nakledildi. Üç yıl içinde cesedinin hiç bozulmamış olduğu nakledenlerce bizzat görülmüştür.