AHMED ÇÂLÂK EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.?)

Çâlâk lakabı, zamanla halk arasında ve ağızlarında Çaylak şekline gire­rek Çaylak Ahmed Efendi diye meşhur olmuş bir zattır. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. 1680 yılında Cağaloğlu Sarayı civa­rındaki Çâlâk Tekkesi şeyhliğine getirilmiş ve vefatına kadar bu görevi yürüt­müştür. Tarikat olarak Halvetiyye'ye mensuptur. Vefatından sonra yerine oğlu Çâlâkzâde Şeyh Mustafa Efendi geçmiştir. Ahmed Efendi aynı zamanda musikişinas ve bestekâr idi. Ne yazık ki, besteleri günümüze kadar ulaşamamıştır.