Abdürrahman b. Yûsuf Rûmî Hazretleri

Bursa

(d.? / ö.1547)

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Âlim bir zattı, önceleri ders okutur­du. Bir süre evine çekildi. Bu sırada hastalandı. Kendine bakacak kimse yoktu. Çaresiz bir halde iken duvarın arkasından biri çıkıp içeri girdi ve ihtiyaçlarını giderdi. Hastalığı boyunca hizmet etti. Hastalıktan iyileşince: Ben bundan sonra gelmem, dedi ve gitmeye hazırlanırken Abdurrahman b. Yusuf:

— Bundan sonra seni nasıl görebilirim? diye sordu. O da:

—Şehirden ayrılan bir kafile ile yola çıkarsan beni bulursun, dedi. Abdurrahman b. Yusuf de dediği gibi yaptı. Kafile ile birlikte hareket etti. Bir müddet yolculuktan sonra kafile bir yere konakladı. Yolcular aralarında:

— Bu yakında, filan köyde salih bir kişi var, diye konuşuyorlardı. Hazret hemen o köye gitti. Sözü edilen zatı buldu. Bir de ne görsün, hastalığında ken­disine hizmet eden zat değil mi. Gülerek gelen misafirini karşılıyordu. Birlikle evin yüksek bir yerine çıktılar. Ev sahibi misafirine:

—İleriye bak dedi. Misafir ileride Kâbe’yi gördü. Birlikte Kâbe’ye karşı namaz kıldılar. Namaz sona erince Kâbe de görünmez oldu. Abdurrahman Rumî Hazretleri 1547 yılında Bursa'da vefat etti.