KUTUP İBRAHİM SADIK EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.?)

Üftade Hazretleri'nin torunu olup, celali cemaline galip, yüksek seviyeli bir zattır. Yüksek atalarının vefatı dolayısıyla seyir ve sülukünu, manevî işa­retle Üsküdar'da Hüdayi Hazretleri'nden tamamlamıştır. "Geçti bin seksen dokuzda cennete kutbu zaman", "Eyledi Üftadezâde Hû ile azm-i sefer" mısralarının delalet ettiği tarihte vefat ederek, büyük dedesi­nin türbesi karşısında defnedilmiştir. Arifane ilahileri basılmamıştır. Bir örnek aşağıdadır:

Aç gözün gafletten uyan,

Felah bulmaz nefsine uyan.

Sırrı tevhid olsun ayan,

Gel tevbid edelim, tevhid.

Bir deyişi de şöyledir:

Lî maallah sırrıa mahremdir İbrahim bugün.

Ol saray-ı vahdete mihman olan anlar bizi.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek eylesin.