Abdülğanî Efendi Hazretleri

Bursa

(d.? / ö.1586)

Kendisi Nakşibendiyye şeyhlerindendir. Bolu ilinin Gerede ilçesinde dünyaya gelmiştir. Daha çok Çivizâde Şeyh Muhammed Efendi Hazretleri'nden olmak üzere, devrinin meşhur âlimlerinden dersler alarak yetişmiştir. Bursa'da Emir Sultan, İstanbul'da Ayasofya, Sahn-ı Semân ve Süleymaniye gibi yüksek dereceli medreselerde ders okutmuştur. Bundan baş­ka İstanbul, Mısır ve Şam kadılıklarında bulunmuştur. Bir süre de Anadolu ka­zaskerliğini yürütmüştür. 1586 yılında Mısır'dan dönerken Bursa'da hastalandı ve vefat etti. Zeyniler Kabristanında defnedildi. İlmî yanında şairliği ile de tanınan Abdülganî Efendi Hazretleri, Ganizâde diye meşhur şair Muhammed Nâdiri'nin babasıdır. "Haşiye âlâ Tefsîr-i Gâdı Beydâvî", "Haşiye âlâ Şerh-i Tecrîd" "Terceme-i Fezâil-i Şam," Şam kadı vekili iken yazıp padişaha takdim ettiği "Risale fi Beyân-ı Ahvâl-i Ey­yam" adlı eserleri vardır.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.