Pir Mehmed Erzincanî Hazretleri

Erzincan

(d.? / ö.1465)

Önde gelen Allah dostlarındandır. Adı, Pir Ahmed'dir. Erzincan'a bağlı Tabih adlı köyde doğdu. Babası aslen Hemedanlı'dır. Erzincan'a gelip, o ci­varda Pir Muhammed Erzincanî Hazretlerinin akrabası bir hanımla evlenmiş ve orada yerleşmiştir. 870 (m.1465) yılında orada vefat etti. Kabri, Erzin­can'da, doğum yeri olan Tabih köyündedir. Pir Ahmed daha çocuk yaşlarında iken babası onu Pir Muhammed Erzincanî Hazretleri'ne götürdü. Onun hizmetine bıraktı. Maddî ve manevî tah­silini bu büyük zatın yanında tamamlayıp kendisinden hilafet aldı. Pir Muhammed Hazretleri onu çok severdi. Fatih Sultan Mehmed ile Uzun Hasan arasında geçen savaştan sonra sulh görüşmelerinde bulunmak üzere Fatih onu müzakereci olarak görevlendirdi. Her iki lider de ona son derece saygı gösterip anlaştılar. Pir Ahmed Hazretleri, Fatih'in kendisini İstanbul'a daveti üzerine İstan­bul'a gelmiş ve bir müddet Ayasofya Camii’nde halka vaaz ve irşadda bulun­muşsa da daha sonra tekrar Erzincan'a dönmüş ve hayatının sonuna kadar irşad hizmetlerini burada sürdürmüştür.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.