Abdülvehhab Gazi Hazretleri

Sivas

(d.? / ö.?)

Sivas'ta, halkın Yukarı Tekke dediği yerde, Akkaya denilen kayanın üzerinde bulunan türbede medfundur. Erzurum'da bulunan Abdurrahman Gazi Hazretleri ve Sivas üzerinden Tokat, Amasya dolaylarında otuz altı yıl boyunca İslam'ı yayma mücadelesi veren Hüseyin Battal Antakî Hazretleri ile birlikte üç arkadaş olarak birlikte Anadolu'da ilk cihada çıkan üç büyük kah­ramandan biridir. Her üçü de Tabiindendirler. Kaynaklar, her üç kahramanın da cihat ederek şehit düştüklerini kaydet­mektedir. Her üç zatın da hicri 86 yılında bu cihadı başlattıklarını, Anadolu'ya İs­lam'ın tohumunu ilk atan bahtiyarlar olduğunu kaydetmektedirler. Sivas halkının sık sık ziyaret ettiği Abdülvehhab Gazi Hazretleri'nin tür­besinin yanında kendi adıyla anılan bir de cami bulunmaktadır.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.