Ahmed Feyzi Efendi Hazretleri

Çorum

(d.1839 / ö.1909)

Son devir Osmanlı din âlimlerinden ve Nakşibendiyye yolu Halidiyye kolu mensuplarındandır. Adı, Ahmed Feyzi olup, Leblebicioğlu Ahmed Feyzi Efendi veya Ahmed Feyzi Çorumî diye tanınmıştır. Babası Ali Arif Efendi, de­desi ise Osman Raif Efendi'dir. 1255 (m.1839) yılında Çorum’da doğmuş, 1327 (m.1909) yılında yine Çorum'da vefat etmiştir. Asil ve âlim bir aileden yetişmiştir. Babası Çorum müftüsü idi. Zahir ilimlerini ondan tahsil etmiştir. İskilipli Arapzâde Mehmed Emin Efendi'den medreselerinde ders okuttu. 1851–1884 yılları arasında müftülük yaptı. Bir ara Şer'iyye mahkemesinde başkâtiplik kadılık da yapmıştır. Çorum il kitaplığının ilk 6112 ciltlik kısmı onun kitaplığıdır. Ahmed Feyzi Efendi Hazretleri birbirinden değerli on bir eser yazmıştır. İlmî seviyesi çok yüksek olan Ahmed Feyzi Efendi'nin tasavvuftaki yeri de çok önemlidir. Hayatı boyunca kendisinden feyz alan bir zümre kendisini her zaman ve her yerde takip edip, feyiz almasını bilmişlerdir.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.