AHMED DEVRÂNİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.?)

Bu zatın onuncu yüzyılda yaşadığı anlaşılmaktadır. Rivayete göre Bizans ordusunda bir kumandan imiş. Adı da Ahmed Tatar imiş. 374 (m.984) yılında Malatya civarında, Emeviler'le Bizanslılar arasında yapılan bir savaşta, Seyyid Battal Gazi ile karşılaşmış, sonra da dost olmuşlar, bir süre sonra da Müslüman olmuş ve Ahmed adını almıştır. Sonraları Battal Gazi ile birlikte birçok savaşa katılmış, İstanbul kuşat­malarından birinde şehit düşmüş ve şehit olduğu yerde defnolunmuştur. Bir gece Sultan Abdülmecid Han, rüyasında Ahmed Turani Hazretleri'ni görmüş: "Sultanım! Yıllardan beri burada sıkılıyorum. Kurtar beni" demiş, bunun üzerine, Dolmabahçe Sarayı'nın Camlı Köşkü karşısındaki Vişneli Tekke Sokağı'ndaki türbesi yaptırılmıştır.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.