SA'DÜDDİN İSMAİL EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.1825 / ö.1910)

İstanbul-Şehremini'de, Davutpaşa Camii yakınında Hekimoğlu Ali Paşa tarafından yaptırılan Abdal Yakub Dede Türbesi'nin son şeyhidir. 1825 yılında doğdu. Babası, Sümbül Sinan Efendi Hazretleri'nin Türbedarı Şeyh Hamdullah Efendi Hazretleri'dir. Hocası ve kayınpederi olan Şeyh Mehmed Nasreddin el-Kadirî Hazretle­ri'nin vefatından sonra 1855 yılında Abdal Yakub Dede Tekkesi'nin şeyhliğine tayin edildi. Vefat ettiği 1910 yılına kadar bu görevini sürdürdü. Kabri, Hekimoğlu Ali Paşa Camii bahçesinde, set üzerinde bulun­makta olup, ziyaret edilmektedir.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.