Şeyh Kutbeddin Hazretleri

Samsun

(d.? / ö.?)

Samsun'da kabri bulunan Allah dostlarındandır. Abdülkadir-i Geylanî Hazretleri'nin torunu olduğu rivayet edilmektedir. Türbesi, Samsun Eski mezarlıkta, kendi adını taşıyan caminin yanı başındadır. Hayatı ve yaşadığı devir hakkında bilgi bulunamamıştır. Şeyh Kutbeddin Hazretleri'nin bir kera­meti şöyle anlatılır: 1853 yılında Rus donanmasının Sinop baskını sırasında, üç beş savaş gemisi de Samsun açıklarına kadar gelerek şehri top ateşine tuttular. Şehirde karşılık verebilecek bir kuvvet de o sırada bulunmamaktadır. Ancak Şeyh Kutbeddin Hazretleri'nin bulunduğu eski mezarlıktan top atışları ile karşılık verilir. Rus gemileri de bir miktar hasara uğradıktan sonra çekilip gitmek mecburiyetinde kalırlar. Türbe halen ziyaretçilere açık olup, gelip geçenlerce ziyaret olunmakta­dır.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.