RAHİKİZADE UYUNİ MUHAMMED EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1752)

Sümbüliyye tarikatının şeyhlerinden şair ruhlu bir zat olup, İstanbullu'dur. Sütlüce Şeyhi adıyla tanınmıştır. "Hâtime-i Sülahâ" terkibinin delaleti olan 1166 (m.1752) yılında vefat etmiştir. Sütlüce'de, Sineçâk Yusuf Sinan Efendi yanında defnedilmiştir.

Eserleri:

Divan.

Silsilenâme-i Meşâyıh-i İzam.

Târifnâme-i Dergâhân.

Naatından bir örnek beyit aşağıdadır:

Cemî-i enbiyaya pîş-ivasin yâ Rasulellâh,

Cemî-i evliyaya rehnümasın yâ Rasulellâh.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.