Pir Emir Sultan Hazretleri

Bursa

(d.? / ö.1495)

Anadolu velilerindendir. Asıl adı Muhammed'dir. Doğum tarihi ve yeri belli değildir. 900 (1495) yılında Buhara'dan gelip Bursa'ya yerleşti. Emir Sultan Hazretleri'nin akrabası olduğunu bildirdi. O sırada Emir Sultan Dergâhı’nda Abdullah Efendi adında bir zat bulunuyordu. Bunun üzerine dostların­dan biri Pir Emir için, Musa Baba semti civarında bir mescid ve dergâh inşa ettirdi. Pir Emir Sultan Hazretleri de bu dergâhta irşad hizmetlerini sürdürdü. Vefat tarihi belli değildir. Vefat ettiğinde dergâhın bahçesine gömüldü. Bir gün dergâhına bir grup misafir geldi. Namaz vakti olduğu için abdest alınacak yer sordular. O da elindeki asa ile batı tarafında abdest alınacak suyun yerini işaret etti. Giden misafirler, gösterilen yerde suyun olmadığını görüp geri döndüler. Durumu Pir Emir Hazretleri'ne bildirdiler. O da yerinde kalkıp: "Beni takip ediniz ve biraz sonra geliniz" diyerek günümüzde Asa Suyu denilen yere gitti. Arkasından gelen ziyaretçiler de, biraz önce su bulamadıkları bu yerde, henüz kaynamaya başlamış bulanık bir suyun aktığını gördüler. O günden itibaren bu suya "Asa Suyu" denilmektedir. Bursa'nın Yunan işgali sırasında bir Yunanlı asker, Pir Emir Hazretleri'nin kabrine ata biner gibi bindi ve yakışıksız sözler söyledi. O anda askerin ayaklan kurudu. Feryad üzerine arkadaşları tarafından türbeden çıkarıldı. Birçok menkıbesi zamanımıza kadar gelmiştir.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.