MUSTAFA İZZÎ EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1823)

İstanbul'da yetişen Allah dostlarındandır. Adı Mustafa İzzî olup, Hasırcızâde lakabıyla meşhur oldu. İstanbul'da doğmuş olup, doğum tarihi bi­linmemektedir. 1239 (m.1823) yılında İstanbul'da vefat etti. Sütlüce'deki tür­besine defnedildi. Mustafa İzzî Efendi'nin babası salih bir zat olup, adı Halil Demhurî'dir. Kardeşi de Hasırcıbaşı Emir Ağa'dır. Babası her zaman onun ticarethanesinde vakit geçirdiği için, Hasırcı Şeyh Halil adıyla anıldı. Bundan dolayı Mustafa İzzî Efendi Hazretleri de "Hasırcızâde" diye meşhur oldu. Mustafa İzzî Efendi, tasavvuf terbiyesini Süleyman Sıdkî Efendi'den gördü. Daha sonra da kendisinden hilafet alarak Sütlüce'deki dergâhına tayin edildi. Mustafa İzzî Efendi, hacca gitti. Dönüşte Mısır'a uğradı. Bu sırada harç­lığı tükendi. Melul mahzun dolaşırken Ahmed Bedevi Hazretleri'nin dergâhına uğradı. Orada bir vecd hali sırasında tanımadığı biri kendisine bir kese para verdi. İstanbul'da görüştüğü takdirde geri iadesini, görüşemediği takdirde peşin olarak helal ettiğini söyledi ve gözden kayboldu, İstanbul'a geldikten sonra da o zatı bir daha göremedi. Kırk yıl boyunca dergâhında insanlara ilim ve irfan saçtı. Vefatından son­ra da feyzinin devam ettiğine inanılır.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.