Muslihiddin Tavil Hazretleri

Bursa

(d.? / ö.?)

Osmanlı dönemi âlim ve velilerindendir. Kastamonu'ya bağlı Küre ilçe­sinde doğdu. Doğum ve vefat tarihleri bilinmemekledir. On altıncı asrın başla­rında Bursa'da vefat etti. Zamanın âlimlerinden aklî ve nakit ilimlerini tahsil ettikten sonra tasavvufa yöneldi. Şeyh İlahî Hazretleri'ne intisap edip ondan yararlandı. Vefat edinceye kadar onun yanından ve hizmetinden ayrılmadı. Muslihiddin Tavîl Hazretleri, heybetli görünüşlü ve celal sahibi bir zattı. Fakat sohbet sırasında güler yüzlü ve yumuşak huylu bir kimse olurdu. Şekâik-i Nûmâniyye yazarı Taşköprülüzâde şöyle anlatır: "Küçüklüğümde Şeyh Muslihiddin Tavil Hazretleri'nin huzuruna gidip, heybetli yüzünü görmüştüm. O zaman görünüşünün celalinden korktum. Onun heybet ve celalinden olan korku halen içimdedir." Muslihiddin Tavil Hazretleri, Bursa'da Şey Tâceddin Efendi Hazretleri'nin kabri yanında bir hasır serip, kırk gün boyunca sabah namazı vaktinde gelip, o hasırın üzerinde Yasin suresini okuyup ibadet etti. Kırk gün tamam olunca vefat edip, o hasırın bulunduğu yerde defnedildi.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.