KASIM ÇELEBİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1519)

İstanbul'da doğan Kasım Çelebi Hazretleri, devrinin büyük velilerindendir. Doğum tarihi belli değildir. Babası, Edirne kadısı Muhammed Cemali Efendi'dir. 926 (m.1519) yılında İstanbul'da Baba Nakkaş semtinde vefat etti. Kasım Çelebi Hazretleri, hayatı boyunca uzleti, yalnız yaşamayı seven bir kimse idi. Rivayete göre Saray Ağası, bir dergâh ve yanında bir cami yap­tırdı. Devrin velisi olan Çelebi halife hazretlerinden, dergâhta görev yapmak üzere ehil bir kimse istedi. Çelebi Halife Hazretleri de, talebelerinden olup, ten­ha yerlerde Allah aşkıyla dolaşmakta olan Kasım Çelebi Hazretleri'ni bu dergâhta görevlendirdi. Saçlarını kestirip kılık kıyafetini düzelten Kasım Çelebi Hazretleri bu dergâha yerleşip gelenlere hizmet vermeye başladı. Bir süre sonra kendisine aşırı muhabbet duyan Hadım Ali Paşa bir dergâh yaptırıp Kasım Çelebi Hazretleri'nin hizmetine verdi. O da mecburiyet dışında dışarı çıkmadan irşad hayatı­nı bu dergâhta sürdürmeye devam etti. Kendisinden çok miktarda kerametler görüldü. Kasım Çelebi Hazretleri, vefatı yaklaştığında dergâhtan çıkıp Baba Nak­kaş semtine gitti. Sevdikleri kendisine: "Efendimiz! Bu hasta ve zayıf halinizde niçin tenha yerlere gidiyorsu­nuz? Dergâhınızda kalıp istirahat etseniz?" dediklerinde onlara: "Biz Allah'ın lütfüne buralarda kavuştuk. Buradan ahirete sefer edelim, arzu ederiz. Hem biz burada merhum olursak iyi olur" buyurdu. O gecenin sa­bahında istediği şekilde vefat etti.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.