Cerrahzâde Hazretleri

Edirne

(d.1495 / ö.1575)

Osmanlı dönemi âlim ve velilerindendir. Adı Muslihiddin b.Alâüddin'dir, Cerrahzâde diye meşhur olmuştur. 901 (m.1495) yılında Edirne'de doğdu. 983 (m.1575) yılında yine Edirne'de vefat etti. Kabri, Edirne'de Şeyh Şücâeddin Dergâhı bahçesindedir. Edirne'de büyüyüp, zamanın âlimlerinden gerekli ilimleri tahsil etti. Bir ara Câmiu'l-Atik Medresesi müderrisi oldu. Daha sonra tasavvufa yöneldi. Ba­bası tasavvuf ehli bir zat idi. Hacı Çelebi adıyla meşhur olan büyük veli Abdürrahim el-Müeyyidî Hazretleri'nin sohbetlerine kavuşup ondan feyiz aldı. Bu zatın on iki yıl hizmetinde kalıp kemale erişti. Edirne'de babasının yerine Şeyh Şücâeddin Dergâhı’nda görevlendirildi. Buradan İstanbul'a gelerek Şeyh Muhyiddin Dergâhı’nda yedi yıl boyunca irşad görevini yerine getirdi. Muhyiddin Ali b.Bâlî, bu dergâhta ondan feyiz alıp velayet mertebesine yükselenlerdendir. Daha sonra yine Edirne'ye döndü ve orada irşad hizmetlerini sürdürürken vefat etti. Yetişkin talebelerinden Osman Rumî anlatıyor; "Bir gece mum yaktım ve odama girip, direğin üzerine koydum. İşime başladım. Biraz sonra uyuya kalmışım. Mum bitmiş ve onun ateşinden direk yanmış, neredeyse oda da yanmak üzereyken uyandım, ateşi söndürdüm. Al­lah'a şükrettim. Bu durumu kimse bilmiyordu ve kimseye de anlatmamıştım. Sabah olunca hocam Cerrahzâde'nin sohbet meclisinde idim. Beni azarladı ve: "Neredeyse evi yakacaktın. Bir daha öyle yapma. Uyanık ol. Bu işi gizli tut" buyurdu.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.