Şeyh Sırrı Ali Efendi Hazretleri

Bolu

(d.? / ö.1636)

Bu zat, Hamdi Efendi'nin oğlu, Abdürrahim Tirsi Hazretleri'nin de torunudur. Fakat feyiz ve nasibini babası Hamdi Efendi Hazretleri'nden almıştır. Hicrî 1046 (m.1636) yılında gürültülü dünya hayatını bırakarak Cemal âlemine yürümüştür. Dedesi Abdürrahim Tirsî Hazretleri'nin yanında sırlanmıştır. Eser olarak bir Divan'ı vardır.